درباره کُد کردن آپشن‌های خاص، مخفی، منطقه‌ای و غیرفعال در BMW

آپشن‌های BMW از طریق کد کردن نرم‌افزاری قابل فعال کردن و غیر فعال کردن است.

🤓 برای ایجاد تغییرات در لیست آپشن‌های BMW، از VO Coding و FDL Coding استفاده می‌شود. VO (Vehicle Order) یا به آلمانی FA (Fahrzeugauftrag) لیستی ترتیبی از آپشن‌های نصب‌شده و فعال‌شده روی خودروی BMW است. FDL (Function Data List) در اصل یک فایل CAF (Coding Application File) است که به‌همراه بقیه اطلاعات در ECU نگهداری می‌شود. عملیات کد کردن (coding) در بیمرشاپ با نرم‌افزار رسمی خطوط تولید ب‌ام‌و (E-Sys) انجام می‌شود.

انواع آپشن‌های ارائه‌نشده روی خودروهای ب‌ام‌و

  • آپشن مخفی (hidden) در BMW به آپشن‌هایی گفته می‌شود که شرکت در مراحل تست پیش‌تولید و آزمایش کنترل کیفی خط تولید آنها را فعال کرده و از آنها استفاده می‌کند، اما در خودروهای ارائه‌شده به بازار غیرفعال است.
  • آپشن خاص (exclusive) در BMW به آپشن‌هایی گفته می‌شود که شرکت فقط در خودروهای خاص از آنها استفاده می‌کند و در بقیه خودروهای ارائه‌شده به بازار غیرفعال است.
  • آپشن منطقه‌ای (regional) در BMW به آپشن‌هایی گفته می‌شود که شرکت در خودروهای منطقه‌ای خاص (مثلاً اروپا) آنها را ارائه می‌دهد، ولی در خودروهای ارائه‌شده به بازار دیگر (مثلاً امریکای شمالی) غیرفعال است.
  • آپشن غیرفعال (disabled) در BMW به آپشن‌هایی گفته می‌شود که به صلاحدیدِ شرکت در خودروهای ارائه‌شده به بازار غیرفعال است.