درباره کُد کردن آپشن‌های خاص، مخفی، منطقه‌ای و غیرفعال در ب‌ام‌و

آپشن‌های ب‌ام‌و از طریق کد کردن نرم‌افزاری قابل فعال کردن و غیر فعال کردن است.

🤓 برای ایجاد تغییرات در لیست آپشن‌های ب‌ام‌و، از VO Coding و FDL Coding استفاده می‌شود. VO (Vehicle Order) یا به آلمانی FA (Fahrzeugauftrag) لیستی ترتیبی از آپشن‌های نصب‌شده و فعال‌شده روی خودروی ب‌ام‌و است. FDL (Function Data List) در اصل یک فایل CAF (Coding Application File) است که به‌همراه بقیه اطلاعات در ECU نگهداری می‌شود. عملیات کد کردن (coding) در بیمر شاپ با نرم‌افزار رسمی خطوط تولید ب‌ام‌و (E-Sys) انجام می‌شود.

انواع آپشن‌های ارائه‌نشده روی خودروهای ب‌ام‌و

  • آپشن مخفی (hidden) در ب‌ام‌و به آپشن‌هایی گفته می‌شود که شرکت در مراحل تست پیش‌تولید و آزمایش کنترل کیفی خط تولید آنها را فعال کرده و از آنها استفاده می‌کند، اما در خودروهای ارائه‌شده به بازار غیرفعال است.
  • آپشن خاص (exclusive) در ب‌ام‌و به آپشن‌هایی گفته می‌شود که شرکت فقط در خودروهای خاص از آنها استفاده می‌کند و در بقیه خودروهای ارائه‌شده به بازار غیرفعال است.
  • آپشن منطقه‌ای (regional) در ب‌ام‌و به آپشن‌هایی گفته می‌شود که شرکت در خودروهای منطقه‌ای خاص (مثلاً اروپا) از آنها استفاده می‌کند، ولی در خودروهای ارائه‌شده به بازار دیگر (مثلاً امریکای شمالی) غیرفعال است.
  • آپشن غیرفعال (disabled) در ب‌ام‌و به آپشن‌هایی گفته می‌شود که به صلاحدیدِ شرکت در خودروهای ارائه‌شده به بازار غیرفعال است.