آپشن S858A: تنظیمات موتور BMW برای سازگاری با کیفیت پایین بنزین

در لیست آپشن‌های بعضی از خودروهای BMW سفارش بازار مناطقی مانند کشورهای حوزهٔ جنوب خلیج فارس که دارای بنزین کم‌کیفیت است، آپشنی با شماره Salapaی 858 یا بطور دقیق‌تر S858A دیده می‌شود.

ادامه‌ی خواندن