کُد کردن فعال کردن آپشن زوم کاروان در دوربین عقب ب‌ام‌و

با کد کردن iDrive، حالت جدیدی در صفحه‌نمایش دوربین دنده عقب به‌وجود می‌آید که به Towbar zoom یا Trailer hitch zoom معروف است.

این حالت تصویر، به‌صورت استاندارد در خودروهای دارای یدک‌کش کاروان (3AC) از سوی شرکت ب‌ام‌و ارائه می‌شود و برای خودروهای فاقد این آپشن غیرفعال است.

کاربرد عمده آن برای اشراف به موانع زمینی پشت خودرو و در ایران هنگام دنده عقب رفتن روی پل جلوی منازل است که قسمت‌هایی از پل کنده شده یا نقاطی از پل فاقد رویه است.