تعویض لامپ‌های التهابی با ال‌ئی‌دی

چراغ‌های راهنما و ترمز و دنده عقب در ب‌ام‌وهای سری 1 و 2 و 3 و 4 نسل F و همچنین X1 و X3 و X4 نسل F، التهابی است. سری‌های 5 و 6 و 7 و همچنین X5 و X6 در همین نسل، بجای لامپ‌های التهابی، از لامپ‌های ال‌ئی‌دی بهره می‌برند.

با توجه به مزایای لامپ‌های ال‌ئی‌دی و معایب لامپ‌های التهابی، آپگرید به لامپ‌های LED توصیه می‌شود.

فارغ از نوع و مشخصات و کیفیت لامپ ال‌ئی‌دی انتخاب‌شده، ممکن است ب‌ام‌و در نگاه اول مشکلی با جایگزینی لامپ‌های التهابی نداشته باشد، اما از آنجایی که می‌شود حدس زد که ب‌ام‌و پیچیده‌تر و حساس‌تر از این حرف‌ها باشد، برای جلوگیری از Error دادن و گهگاه چشمک‌زدن لامپ‌های ال‌ئی‌دی، غیر از وسواس در انتخاب لامپ ال‌ئی‌دی، خودرو نیز نیاز به کُد شدن جداگانهٔ هر چراغ در ماژول الکترونیک متناظرش (جلو FEM و عقب REM) دارد.